κατανείμει ΣυνώνυμαΚατανείμει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • η εκχώρηση.

κατανείμει Συνώνυμο συνδέσεις: