εκχώρηση ΣυνώνυμαΕκχώρηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • παράδοση.

Εκχώρηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διαθέσει, ορίσει, να ξεχωρίζει, αναιρέσει, διανέμουν, κατανείμει, επιτρέπουν, εκχώρηση, απονέμω, ασχοληθεί, διανομή, χωρίζουν, μοιράζονται, αγροτεμάχιο.

εκχώρηση Συνώνυμο συνδέσεις: παράδοση, διαθέσει, ορίσει, διανέμουν, κατανείμει, επιτρέπουν, εκχώρηση, διανομή, χωρίζουν,