παράδοση Συνώνυμα


Παράδοση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • τελετουργικό, έθιμο, χρήση, μύθος, θρύλος, τήρηση, ιεροτελεστία, πρακτική, λαογραφικό, δεισιδαιμονία, σύμβαση, συνταγή, επιταγή, πρότυπο, πίστη, στάση, δόγμα, πληροφορίες, γνώμη, γνώση, ίδρυμα.
παράδοση Συνώνυμο συνδέσεις: χρήση, μύθος, τήρηση, ιεροτελεστία, πρακτική, δεισιδαιμονία, συνταγή, πίστη, στάση, δόγμα, πληροφορίες, γνώμη, γνώση, ίδρυμα,