σπέρνουν ΣυνώνυμαΣπέρνουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προκαλούν, επισκεφθείτε, ακριβής, επιφέρει, φέρει επάνω, εργασία, commit, αιτία, άσκηση, επίδραση.

σπέρνουν Συνώνυμο συνδέσεις: προκαλούν, ακριβής, φέρει επάνω, εργασία, αιτία, άσκηση,

σπέρνουν Αντώνυμα