διαπερνούν ΣυνώνυμαΔιαπερνούν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διαποτίζουν, διάχυτη, κορεστεί, διεισδύσει, τον εμποτισμό, αλληλοδιαπερνώ, βυθίζονται σε, στάζουν, διαρρεύσει, εξαπλωθεί, διαβρέχω, εμπνέει, περνούν από, όσμωση, transfuse.

διαπερνούν Συνώνυμο συνδέσεις: διαποτίζουν, διάχυτη, κορεστεί, διεισδύσει, τον εμποτισμό, αλληλοδιαπερνώ, διαρρεύσει, εξαπλωθεί, εμπνέει, transfuse,