σημαντική Συνώνυμα


Σημαντική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ευμεγέθους, μεγάλο, ωραίο, καθαρό, άφθονη, εκτεταμένη, σημαντική, σήμανση, εύλογα, ανεκτή και άνετα.
  • σημαντικό, επιρροή, αξιοσημείωτη, αισθητή, αξιοσημείωτα, ευδοκίμου, αξιοσέβαστη, εμφανή.
σημαντική Συνώνυμο συνδέσεις: μεγάλο, ωραίο, καθαρό, άφθονη, εκτεταμένη, σημαντική, σημαντικό, επιρροή, αξιοσημείωτη, αισθητή, αξιοσημείωτα, ευδοκίμου, εμφανή,

σημαντική Αντώνυμα