σημαντικό Συνώνυμα


Σημαντικό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • εμφανή, αξιοσημείωτη, αισθητή, ορατό, βασικά, εντυπωσιακή, εντυπωσιακό, προφανής, σήμανση, εμφανές, προφέρεται, πρόδηλη, ενοχλητικά, αναπόφευκτη.
  • επιφανείς, εξαιρετική, διάσημο, καλά-γνωστός, διακεκριμένους, κορυφή, οδηγεί, γνωστό, γιόρτασε, τίμησε, σημαντικό, λαμπρό, σημαντική και αξιοσημείωτα.
  • κύρια, κορυφαία, ανώτερος, επιφανείς, ανώτερη, κυρίαρχη, πρωτίστως, ανώτατο, ηγεμόνα, απαράμιλλη.
  • μεγαλύτερα, μεγαλύτερη, μεγαλύτερο, καλύτερο, υψηλότερο, ανώτερο, ανώτατο, σημαντικό.
  • προεξέχει, προβάλλοντας, διαρρήγνυται, overhanging, beetling, protrusive.
  • σοβαρή, σημαντικό, κρίσιμο, καπάρο, πιεστική, επείγουσα, βαρύ, τρομερή, ζωτικής σημασίας, ζωής και θανάτου, δεινή, οξεία, ριζοσπάστης.
  • συνεπείς, σημαντικές, βαρύ, σοβαρή, ισχυρό, επιβλητικό, αξιοσημείωτη, πολύτιμο, προεξέχοντα, επιρροή, σημαντική, ουσιαστική, αποφασιστική, κρίσιμη.
σημαντικό Συνώνυμο συνδέσεις: εμφανή, αξιοσημείωτη, αισθητή, βασικά, εντυπωσιακή, εντυπωσιακό, ενοχλητικά, αναπόφευκτη, επιφανείς, εξαιρετική, διάσημο, κορυφή, οδηγεί, γιόρτασε, σημαντικό, κύρια, ανώτερος, επιφανείς, κυρίαρχη, ανώτατο, απαράμιλλη, καλύτερο, ανώτατο, σημαντικό, σοβαρή, σημαντικό, επείγουσα, βαρύ, τρομερή, ζωτικής σημασίας, οξεία, βαρύ, σοβαρή, ισχυρό, επιβλητικό, αξιοσημείωτη, επιρροή, σημαντική, αποφασιστική, κρίσιμη,

σημαντικό Αντώνυμα