κύρια Συνώνυμα


Κύρια Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • κύριος, επικεφαλής, μείζονα, οδηγεί, premier, πρωθυπουργός, πρωτοβάθμιας, κεφάλι, κατ ' αρχάς, πρωτίστως, κυρίαρχη, υψίστης σημασίας, καρδινάλιος, πρωτεύουσα, κορυφαίας, κατάταξη, προτεινόμενα, αστέρι.

Κύρια Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αγωγός, καλώδιο, γραμμή, σύρμα, σωλήνα, κανάλι, αγωγών, αποστράγγισης, αποχέτευσης.
  • ευγενής κυρία, οικοδέσποινα, ερωμένη, grande dame, dame, ευγενής, peeress.
κύρια Συνώνυμο συνδέσεις: επικεφαλής, οδηγεί, premier, πρωθυπουργός, κεφάλι, κυρίαρχη, καρδινάλιος, κορυφαίας, κατάταξη, αστέρι, αγωγός, καλώδιο, γραμμή, σωλήνα, κανάλι, ερωμένη, ευγενής,