Σπανιότητα ΣυνώνυμαΣπανιότητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • scantiness, ανεπάρκεια, έλλειψη, σπανιότητα, τη φτώχεια, θέλουν, ανάγκη, έλλειμμα, εφοδιασμό.
  • uncommonness, έλλειψη, αραιοκατοίκηση, μοναδικότητα, unwontedness, σπανιότητα, πρωτόγνωρη εμπειρία.
  • μικρότητα, της αδυναμίας, φειδωλότης, puniness, meagerness, λιπαρότητα, πενιχρή αμοιβή.
  • σπανιότητα, ελάχιστες αναφορές, scarceness, scantiness, έλλειψη, θέλουν, ανεπάρκεια, τη φτώχεια, uncommonness, κάτι σπάνιο.
  • τιμαλφών αντικειμένων, βρείτε, θαύμα, θησαυρός, θέαμα, θησαυρός trove.

Σπανιότητα Συνώνυμο συνδέσεις: ανεπάρκεια, έλλειψη, σπανιότητα, θέλουν, ανάγκη, έλλειμμα, έλλειψη, μοναδικότητα, σπανιότητα, πενιχρή αμοιβή, σπανιότητα, έλλειψη, θέλουν, ανεπάρκεια, βρείτε, θαύμα, θέαμα,

Σπανιότητα Αντώνυμα