θέλουν ΣυνώνυμαΘέλουν Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • λείπει, μικρής, ντροπαλός, μείον, ελάχιστη, λιγότερο, χωρίς, απουσιάζει, ελλιπής.
  • υποβαθμισμένα, κάτω από το par, εδά, ελλιπής, φτωχούς, ανεπαρκής, ελαττωματικό, λανθασμένη, ατελής, κακής ποιότητας.

θέλουν Συνώνυμο συνδέσεις: λείπει, ντροπαλός, μείον, ελάχιστη, λιγότερο, χωρίς, υποβαθμισμένα, ανεπαρκής, ελαττωματικό, λανθασμένη, κακής ποιότητας,

θέλουν Αντώνυμα