μοναδικότητα ΣυνώνυμαΜοναδικότητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αγαμία, ομοιότητα, ταυτότητα, ενότητας, αλληλεγγύης, ακεραιότητα, πληρότητα, ενοποίηση, ατομικότητα.
  • μοναδικότητα, ιδιαιτερότητα, περιέργεια, ανωμαλία, θαύμα, σπανιότητα, η απρέπεια, αναρωτιέμαι, φρικιό, φυσικό, προσοχή.
  • συμφωνία, ομόνοια, αρμονία, ενότητα, συνοχή, ένωση.

μοναδικότητα Συνώνυμο συνδέσεις: ομοιότητα, ακεραιότητα, πληρότητα, ατομικότητα, μοναδικότητα, ιδιαιτερότητα, ανωμαλία, θαύμα, σπανιότητα, η απρέπεια, φρικιό, φυσικό, προσοχή, συμφωνία, αρμονία, ενότητα, ένωση,

μοναδικότητα Αντώνυμα