Σπανιότητα Αντώνυμα


Σπανιότητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • μεγαλείο, απεραντοσύνη, largeness, μεγέθους, enormousness.
  • πλούτου, περίσσεια, surfeit, πλεόνασμα, πολυτέλεια, πληθώρα.
  • υπέρβαση, πλεόνασμα, redundance, υπερχείλιση, glut, πληθώρα, αφθονία.

Σπανιότητα Συνώνυμα