θέαμα ΣυνώνυμαΘέαμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • γεύση, ματιά, άποψη, εντύπωση, έλεγχο, κοιτάζει επίμονα, βλέμμα.
  • δράμα, θέαμα, έκθεση, έκθεμα, οθόνη, παιχνίδι, προβολή, παρουσίαση, υπερβολή, παρωδία, ταμπλό, παρέλαση, πομπή.
  • θέαμα, εικόνα, σκηνή, προοπτική, εμφάνιση, vista.
  • καλλιστεία, οθόνη, παρέλαση, απόδοση, συμβαίνει, γεγονός, όραμα, θαύμα, πανόραμα, έκθεση, έλξης, υπερβολή.
  • όραση, βλέποντας, αντίληψη, μάτι.
  • σκηνή, οθόνη, ανοησία, carryings-on, έκθεση, διαταραχή, ανόητος, περίγελο, κώλο, βλάκας.

Θέαμα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • βλέπω μακρόθεν, διακρίνουμε, συντάσσει, ιδού, διακρίνει, διακρίνω, πιαστεί η θέα, αντιλαμβάνονται, δείτε, αναγνωρίζουν, δες, ken.

θέαμα Συνώνυμο συνδέσεις: γεύση, ματιά, άποψη, εντύπωση, δράμα, θέαμα, έκθεση, έκθεμα, οθόνη, παιχνίδι, προβολή, παρουσίαση, υπερβολή, παρωδία, παρέλαση, πομπή, θέαμα, εικόνα, σκηνή, προοπτική, εμφάνιση, οθόνη, παρέλαση, συμβαίνει, γεγονός, θαύμα, πανόραμα, έκθεση, έλξης, υπερβολή, όραση, μάτι, σκηνή, οθόνη, ανοησία, έκθεση, διαταραχή, ανόητος, κώλο, βλάκας, βλέπω μακρόθεν, συντάσσει, ιδού, διακρίνει, διακρίνω, αντιλαμβάνονται, δείτε, αναγνωρίζουν, ken,