ανάγκη ΣυνώνυμαΑνάγκη Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έλλειψη, θέλουν, αναγκαιότητα, ζήτηση, ένδεια, επείγουσα ανάγκη, επειγόντως, έκτακτης ανάγκης, αδυναμία, ανεπάρκεια, απαίτηση.

Ανάγκη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • απαιτούν, θέλετε, έλλειψη, να ζητούν, ποθούν, να απαιτούν, να επιθυμήσεις, πείνα για.

ανάγκη Συνώνυμο συνδέσεις: έλλειψη, θέλουν, αναγκαιότητα, επείγουσα ανάγκη, έκτακτης ανάγκης, αδυναμία, ανεπάρκεια, απαίτηση, απαιτούν, θέλετε, έλλειψη, ποθούν,