έλλειψη ΣυνώνυμαΈλλειψη Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αιθέρια, αναγκαιότητα, ζητούμενο, απαίτηση, ανάγκη, απαιτούμενα.
  • ανεπάρκεια, έλλειψη, θέλουν, απουσία, κενό, δύσπνοια, αποτυχία.
  • σπανιότητα, έλλειψη, πείνα, ανάγκη, θέλουν, απουσία, ανεπάρκεια, scantiness, φτώχεια, στέρηση, meagerness, skimpiness.

Έλλειψη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • χάσετε, είναι χωρίς, πρέπει, θέλουν, απαιτούν.

έλλειψη Συνώνυμο συνδέσεις: αιθέρια, αναγκαιότητα, ζητούμενο, απαίτηση, ανάγκη, απαιτούμενα, ανεπάρκεια, έλλειψη, θέλουν, απουσία, κενό, δύσπνοια, αποτυχία, σπανιότητα, έλλειψη, πείνα, ανάγκη, θέλουν, απουσία, ανεπάρκεια, φτώχεια, στέρηση, θέλουν, απαιτούν,

έλλειψη Αντώνυμα