έλλειμμα ΣυνώνυμαΈλλειμμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έλλειψη.

έλλειμμα Συνώνυμο συνδέσεις: έλλειψη,