Πυξίδα Συνώνυμα


Πυξίδα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • όριο, περίμετρο, κύκλωμα, περιφέρεια.
  • πεδίο, φάσμα, reach, έκταση, κλίμακα, αρμοδιότητα.
  • περιοχή, έκταση, πεδίο, ζώνη, σφαίρα.

Πυξίδα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατανοήσουν, κατανοήσει, αντιλαμβάνονται, συνειδητοποιούν, διεισδύσει.
  • πάει γύρω, περικυκλώνουν, engird, αγκαλιάσει, καλύπτουν, περίπου, την περικλείουν.
  • στρίφωμα, πολιορκεί, αποκλεισμός, επενδύουν.
Πυξίδα Συνώνυμο συνδέσεις: όριο, περίμετρο, κύκλωμα, περιφέρεια, πεδίο, φάσμα, έκταση, περιοχή, έκταση, πεδίο, ζώνη, σφαίρα, κατανοήσει, αντιλαμβάνονται, διεισδύσει, περικυκλώνουν, περίπου, αποκλεισμός,