περικυκλώνουν ΣυνώνυμαΠερικυκλώνουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • περιβάλλουν, ζώνομαι, περιλαμβάνει, περικλείουν, στρίφωμα, περιορίζουν, οριοθετούν, υλικα για γαμο βαπτιση, αγκαλιάσει, επενδύουν, βασανίζεται, πολιορκούν.

περικυκλώνουν Συνώνυμο συνδέσεις: περιβάλλουν, ζώνομαι, περιλαμβάνει, οριοθετούν, υλικα για γαμο βαπτιση,