αντιλαμβάνονται Συνώνυμα


Αντιλαμβάνονται Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • δείτε, όψεως, διακρίνουμε, ιδού, δες, παρατηρούν, θεωρούν, ρολόι, κοιτάξτε, κατάσκοπος, αναλαμπή, διακρίνω, βλέπω μακρόθεν, συλλάβει, επιτόπου, ανακαλύψτε, παρατηρήσετε, διακρίνει, αναγνωρίζουν, συντάσσει.
  • κατανοήσουν, κατανοήσει, γνωρίζουν, συλλάβει, συνειδητοποιούν, συλλάβουν, μάθετε, πιάστε, απορροφούν, αφομοιώσει, χωνέψει, καταλάβω, εκτιμώ, διακρίνουμε, αναγνωρίζουν.
αντιλαμβάνονται Συνώνυμο συνδέσεις: δείτε, ιδού, διακρίνω, βλέπω μακρόθεν, ανακαλύψτε, διακρίνει, αναγνωρίζουν, συντάσσει, κατανοήσει, γνωρίζουν, συλλάβουν, μάθετε, απορροφούν, αφομοιώσει, καταλάβω, εκτιμώ, αναγνωρίζουν,