καταλάβω ΣυνώνυμαΚαταλάβω Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ήχο, βαρίδι, ρίχνει.
  • κατανοήσουν, κατανοήσει, διεισδύουν, καθετήρα, καταλάβω, ερευνήσει, θεία, ερμηνεύετε, κάτω, λάβετε στο κάτω μέρος του.
  • λύσει, καταλάβω, κατανοούν, να κατανοήσουν, επίλυση, αποκρυπτογραφήσει, να ξετυλίξουν, να εξηγήσει, ξεκαθαρίσω.
  • υπολογίζω, διαπιστωθεί, ανακαλύψτε, καθορίζουν, ανίχνευση, σχεδιάζω, επινοήσουν, φανταστείτε.

καταλάβω Συνώνυμο συνδέσεις: ήχο, βαρίδι, κατανοήσει, καθετήρα, καταλάβω, θεία, κάτω, καταλάβω, επίλυση, αποκρυπτογραφήσει, ξεκαθαρίσω, υπολογίζω, ανακαλύψτε, ανίχνευση, επινοήσουν, φανταστείτε,