επινοήσουν Συνώνυμα


Επινοήσουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εφευρίσκουν, σχεδιάζω, δημιουργία, αποτελούν, σχέδιο, μόδα, ετοιμάζω, επινοήσουμε, πλαίσιο, προετοιμασία, συλλάβουν, φανταστείτε, ονειρεύομαι, προέρχονται, βρέθηκαν, πρωτοπόρος, χαρτογραφήσει.
επινοήσουν Συνώνυμο συνδέσεις: δημιουργία, αποτελούν, σχέδιο, μόδα, ετοιμάζω, πλαίσιο, προετοιμασία, συλλάβουν, φανταστείτε, ονειρεύομαι, προέρχονται, βρέθηκαν, πρωτοπόρος,