ανακαλύψτε ΣυνώνυμαΑνακαλύψτε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ξεθάψει, παρατηρήσετε, διακρίνουμε, διαπιστωθεί, διακρίνει, αποκαλύψει, μάθετε, καθορίσει, επίλυση, ανίχνευση, μάθετε του, αποκαλύπτουν, συνειδητοποιούν, κατανοήσουν, αναγνωρίζουν, αντιλαμβάνονται.

ανακαλύψτε Συνώνυμο συνδέσεις: ξεθάψει, διακρίνει, αποκαλύψει, μάθετε, καθορίσει, επίλυση, ανίχνευση, αποκαλύπτουν, αναγνωρίζουν, αντιλαμβάνονται,

ανακαλύψτε Αντώνυμα