αποκαλύπτουν ΣυνώνυμαΑποκαλύπτουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποκαλύψει, γνωστοποιήσουν, δηλώνουν, πείτε, ανακοινώσει, επικοινωνούν, δημοσιεύουν, ομολογώ, κοινοποιεί, φλυαρώ, ραδιοφωνική μετάδοση, ενημερώνει, νοικιάζω, διαρροή, ξεθάψει.
  • εκθέσει, γυμνά, αποκαλύψει, εμφανίσετε, δείχνουν, εκθέτουν, αποκαλύπτει, ξεθάψει, κάνουν σήμερα τα αποκαλυπτήρια, λουρίδα, εκχωρήσει, φέρει στο φως, να εκδηλώνουν, να επιδείξει.

αποκαλύπτουν Συνώνυμο συνδέσεις: αποκαλύψει, πείτε, ανακοινώσει, επικοινωνούν, δημοσιεύουν, φλυαρώ, διαρροή, ξεθάψει, εκθέσει, γυμνά, αποκαλύψει, δείχνουν, αποκαλύπτει, ξεθάψει,

αποκαλύπτουν Αντώνυμα