ανακοινώσει ΣυνώνυμαΑνακοινώσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διακηρύξει, δηλώνουν, έκθεση, αποκαλύπτουν, πείτε, επικοινωνούν, κοινοποιεί, αποκαλύψει, διαδώσει, ευαγγελίζονται, σήμα, προαναγγέλλουν.

ανακοινώσει Συνώνυμο συνδέσεις: διακηρύξει, έκθεση, αποκαλύπτουν, πείτε, επικοινωνούν, αποκαλύψει, διαδώσει, ευαγγελίζονται, σήμα,