αποκαλύψει ΣυνώνυμαΑποκαλύψει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποκαλύψει, αποκαλύπτουν, δείχνουν, πείτε, γνωστοποιήσουν, επικοινωνούν, μεταδώσει, ενημερώνει, εξηγήσει, αποσαφηνίσει, προδώσει, διαρροή.
  • αποκαλύψει, αποκαλύπτουν, εμπιστεύομαι, ομολογήσω, γυμνά, διαρροή, εκθέτουν, δημοσιεύουν, ραδιοφωνική μετάδοση, έκθεση, ανακοινώσει, ενημερώνει, δηλώνουν, αφορούν, πείτε, χαρίζεται, πετρελαιοκηλίδα.
  • ξεθάψει, γεννούν γυμνά, ξεθάβω, εκθέτουν, αποκαλύπτουν, αποκαλύψει, που ορίζονται, ανακαλύψτε, γνωστοποιήσουν, δείχνουν, ανοίξτε, ξεδιπλώνονται, αποκαλύπτει.

αποκαλύψει Συνώνυμο συνδέσεις: αποκαλύψει, αποκαλύπτουν, δείχνουν, πείτε, επικοινωνούν, μεταδώσει, εξηγήσει, προδώσει, διαρροή, αποκαλύψει, αποκαλύπτουν, εμπιστεύομαι, ομολογήσω, γυμνά, διαρροή, δημοσιεύουν, έκθεση, ανακοινώσει, πείτε, πετρελαιοκηλίδα, ξεθάψει, ξεθάβω, αποκαλύπτουν, αποκαλύψει, ανακαλύψτε, δείχνουν, ξεδιπλώνονται, αποκαλύπτει,

αποκαλύψει Αντώνυμα