διαδώσει ΣυνώνυμαΔιαδώσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ανακοινώσει, γνωστοποιήσουν, δημοσιότητα, εξαπλωθεί, μεταδίδεται, διακηρύξει, διαφήμιση, προώθηση, θορύβου στο εξωτερικό, θόρυβο για, κυκλοφορούν, διάδοση, bruit, προαναγγέλλουν, προπαγανδίζει.

διαδώσει Συνώνυμο συνδέσεις: ανακοινώσει, εξαπλωθεί, διακηρύξει, διαφήμιση, προώθηση, θόρυβο για, κυκλοφορούν, διάδοση, προπαγανδίζει,