μάθετε ΣυνώνυμαΜάθετε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποκτήσουν, master, απομνημονεύστε, μελέτη, μούτρα, imbibe, διαβάστε.
  • εξακριβωθεί, καθορίζουν, ανακαλύψτε, μάθετε, ανίχνευση, ακούω, θεία.
  • μάθετε, ανακαλύψτε, ανίχνευση, αποκαλύψει, ακούω, ίχνος, αντιλαμβάνονται, ξεμπερδεύω, επαλήθευση, συνειδητοποιούν, παρατηρούν, σημειώστε.

μάθετε Συνώνυμο συνδέσεις: αποκτήσουν, master, μελέτη, μούτρα, imbibe, εξακριβωθεί, ανακαλύψτε, μάθετε, ανίχνευση, θεία, μάθετε, ανακαλύψτε, ανίχνευση, αποκαλύψει, ίχνος, αντιλαμβάνονται, επαλήθευση,