κύκλωμα ΣυνώνυμαΚύκλωμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • διαδρομή, φυσικά, πεδίο εφαρμογής, γύρο, κτύπησε, ξενάγηση, ρουτίνα, ταξίδι, τρέχει, δρομολόγιο, τροχιά, αγκαλιά, σφαίρα.
  • διάσκεψη, πρωτάθλημα, ένωση, περιοχή, τμήμα, ομάδα, πτέρυγα, υποτροφία, ανταποκρίνονται.
  • κύκλο.

κύκλωμα Συνώνυμο συνδέσεις: διαδρομή, φυσικά, γύρο, ρουτίνα, ταξίδι, τροχιά, αγκαλιά, σφαίρα, πρωτάθλημα, ένωση, περιοχή, τμήμα, ομάδα, πτέρυγα, υποτροφία, κύκλο,