έκταση ΣυνώνυμαΈκταση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • τέντωμα, περιοχή, χώρο, σωλήνα, επιφάνεια, πεδιάδα, κενό, να φτάσει, απεραντοσύνη, την απεραντοσύνη, την έκταση.

έκταση Συνώνυμο συνδέσεις: τέντωμα, περιοχή, χώρο, σωλήνα, επιφάνεια, κενό, απεραντοσύνη,