περίπου ΣυνώνυμαΠερίπου Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • περίπου.
  • σχεδόν, περίπου, περισσότερο ή λιγότερο, στη γειτονιά του.

Περίπου Συνώνυμα Πρόθεση μορφή

  • αναφέρεται, σχετικά με, ανεντ, σε σχέση με, έχουν να κάνουν με, όσον αφορά, θίγοντας, εκ νέου.
  • όλα γύρω, από όλες τις πλευρές, κυκλωτικών, κυκλική, σε κάθε πλευρά του.
  • περίπου, σχεδόν, περισσότερο ή λιγότερο, προσέγγιση, πλησιάζει, κοντά στα.

περίπου Συνώνυμο συνδέσεις: περίπου, σχεδόν, περίπου, ανεντ, εκ νέου, κυκλική, περίπου, σχεδόν, προσέγγιση, πλησιάζει,