περιφέρεια ΣυνώνυμαΠεριφέρεια Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • περίμετρος, περιφέρεια, δεσμεύεται, πυξίδα, οριακά, εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής.

περιφέρεια Συνώνυμο συνδέσεις: περιφέρεια, πυξίδα,