επέκταση Συνώνυμα


Επέκταση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ανάκαμψη, βελτίωση, όξυνση, αναβίωση, ανάκτηση, κλίση, εκ των προτέρων, ανελκυστήρα, αύξηση, πρόοδο.
  • αύξηση, τη διεύρυνση, επέκταση, διαστολή, ανάπτυξη, μεγέθυνση, αυξητική, ενίσχυση, πρήξιμο, εξάπλωση.
  • επέκταση, τέντωμα, επιμήκυνση, παράταση, συνέχιση, αύξηση, διεύρυνση, εξαπλωθεί.
  • επιπλέον, συνημμένο, συμπλήρωμα, προσθήκη, προσαύξηση, παράρτημα, πτέρυγα, υποκατάστημα, συνέχιση, αναβολή.

Επέκταση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • επεκτείνετε, μεγέθυνση, διευρύνουν, διευρύνει, διάχυτη, γενίκευση, εξαπλωθεί, απλωμένη, αυξήσει, ενισχύουν.
  • παρατείνει, συνεχίσει, να παρατείνουν, μακρύνει, αναβολή, καθυστέρηση, σύρετε έξω, μείνετε.
  • προσφέρουν, που διατυπώνεται, δώσει, να μεταδώσει, εκχωρούν, διαγωνισμών, να υποβάλουν, να προτείνω, παρουσιάσει.
  • τεντώστε, ισιώσει, ξεδιπλώνω, ξεδιπλώνουν, uncurl, μακρύνει, επιμήκυνση.
επέκταση Συνώνυμο συνδέσεις: ανάκαμψη, βελτίωση, αναβίωση, κλίση, εκ των προτέρων, αύξηση, πρόοδο, αύξηση, επέκταση, διαστολή, ανάπτυξη, μεγέθυνση, ενίσχυση, επέκταση, τέντωμα, επιμήκυνση, συνέχιση, αύξηση, εξαπλωθεί, επιπλέον, συμπλήρωμα, προσθήκη, προσαύξηση, παράρτημα, πτέρυγα, συνέχιση, αναβολή, μεγέθυνση, διευρύνουν, διευρύνει, διάχυτη, εξαπλωθεί, αυξήσει, παρατείνει, να παρατείνουν, αναβολή, καθυστέρηση, σύρετε έξω, δώσει, επιμήκυνση,

επέκταση Αντώνυμα