μεγέθυνση ΣυνώνυμαΜεγέθυνση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αύξηση, επέκταση, μεγεθύνετε, αυξάνονται, διευρύνει, διευρύνουν, αυξήσει, πολλαπλασιάζονται, ενισχύουν, pad, φουσκώνουν, πρηστεί, φουσκώνω, διαστέλλονται, κλιμακωθεί.

μεγέθυνση Συνώνυμο συνδέσεις: αύξηση, επέκταση, μεγεθύνετε, διευρύνει, διευρύνουν, αυξήσει, πολλαπλασιάζονται, φουσκώνουν, φουσκώνω, διαστέλλονται,

μεγέθυνση Αντώνυμα