διευρύνουν ΣυνώνυμαΔιευρύνουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διευρύνει, εξαπλωθεί, ενισχύουν, τεντώστε, επεκτείνετε, επέκταση, μεγέθυνση, εμβάθυνση, αυξήσει, αυξάνω, αύξηση, μεγεθύνετε.

διευρύνουν Συνώνυμο συνδέσεις: διευρύνει, εξαπλωθεί, επέκταση, μεγέθυνση, αυξήσει, αύξηση, μεγεθύνετε,

διευρύνουν Αντώνυμα