διευρύνει ΣυνώνυμαΔιευρύνει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διευρύνουν, επεκτείνετε, επέκταση, μεγέθυνση, τεντώστε, εξαπλωθεί, φουσκώνω, διαστέλλονται, μεγεθύνετε, ενισχύουν, αυξήσει, απλώνονται, αύξηση, ξεδιπλώνω, ανοίξτε.

διευρύνει Συνώνυμο συνδέσεις: διευρύνουν, επέκταση, μεγέθυνση, εξαπλωθεί, φουσκώνω, διαστέλλονται, μεγεθύνετε, αυξήσει, αύξηση,

διευρύνει Αντώνυμα