ύπουλη ΣυνώνυμαΎπουλη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • οπορτουνιστική άπιστος, διπρόσωποι, προδοτικός, άπιστους, αναξιόπιστος, άπιστοι, double-dealing, twofaced, δόλιοι, αδίστακτοι, αναξιοπρεπής, μακιαβελικό, πονηρός, δόλια.
  • παραπλανητική, ανασφαλής, ανασφαλείς, δύσκολο, παραπλανητικές, αναξιόπιστα, ασταθής, επισφαλή, ασταθείς, επικίνδυνος, ολισθηρό, αναξιόπιστο, ετοιμόρροπο, ασθενικές, επικίνδυνα.
  • ύπουλη, διπρόσωποι, παρατημένο, πονηρός, μάγκας, πανούργος, πονηριά, δύσκολο, παραπλανητικό, ύπουλο, ύπουλος, μακιαβελικό, κρύφιος.

ύπουλη Συνώνυμο συνδέσεις: προδοτικός, αναξιόπιστος, άπιστοι, double-dealing, twofaced, αδίστακτοι, μακιαβελικό, πονηρός, δόλια, ανασφαλής, δύσκολο, αναξιόπιστα, ασταθής, ασταθείς, αναξιόπιστο, ετοιμόρροπο, επικίνδυνα, ύπουλη, πονηρός, μάγκας, πανούργος, πονηριά, δύσκολο, ύπουλο, ύπουλος, μακιαβελικό, κρύφιος,

ύπουλη Αντώνυμα