ασταθείς ΣυνώνυμαΑσταθείς Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ασταθής.

ασταθείς Συνώνυμο συνδέσεις: ασταθής,