αναξιόπιστος ΣυνώνυμαΑναξιόπιστος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αναξιόπιστη, άπιστος, ύπουλη, αναξιόπιστο, εύστροφος, ανέντιμη, ψευδή, αμφίβολο, αμφισβητήσιμη, ασθενικές, σφαλερός, ανακριβή, δύσκολο, ολισθηρό, δόλιοι, δίκαιος-καιρικού.

αναξιόπιστος Συνώνυμο συνδέσεις: άπιστος, ύπουλη, αναξιόπιστο, εύστροφος, ανέντιμη, αμφισβητήσιμη, δύσκολο, δίκαιος-καιρικού,

αναξιόπιστος Αντώνυμα