εύστροφος ΣυνώνυμαΕύστροφος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • παραπλανητική, σκιερό, αδίστακτοι, ολισθηρό, ασυνείδητη, αναξιόπιστος, ανέντιμη, fly-by-night, ύπουλος, πανούργος, δολοπλοκίες, δόλια, πονηριά, ύπουλη, twofaced.

εύστροφος Συνώνυμο συνδέσεις: σκιερό, αδίστακτοι, ασυνείδητη, αναξιόπιστος, ανέντιμη, ύπουλος, πανούργος, δόλια, πονηριά, ύπουλη, twofaced,

εύστροφος Αντώνυμα