φέρει Συνώνυμα


Φέρει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • μεταφέρω, λάβει, φέρουν, μεταφορές, ανάσυρση, πακέτο, μετακίνηση, παραδώσει, συνοδεύουν, συμπεριφοράς, οδηγήσει, άρει, φέρω, να ανακτήσετε.
  • πείσει, προκαλέσει, υπόσχομαι, μετακίνηση, ταλάντωση, κλίση, διαθέσει, έκκληση, υποχρεώσει, επιφέρει αιτία, φέρει να περάσει, η παραγωγή, η επίδραση, υλοποιήσει, να πυροδοτήσει, δημιουργούν, προέρχονται, δημιουργία, ευκαιρία, να εκτελέσει.
  • προκαλέσει, αποτέλεσμα, έχει ως αποτέλεσμα, να παράγουν, να πυροδοτήσει, ευκαιρία, δημιουργία, κάνει, συμβάλλουν στην, προκαλούν, σπέρνουν.
φέρει Συνώνυμο συνδέσεις: μεταφέρω, φέρουν, πακέτο, μετακίνηση, παραδώσει, οδηγήσει, φέρω, πείσει, προκαλέσει, μετακίνηση, κλίση, διαθέσει, υποχρεώσει, υλοποιήσει, προέρχονται, δημιουργία, ευκαιρία, προκαλέσει, αποτέλεσμα, ευκαιρία, δημιουργία, προκαλούν, σπέρνουν,