μεταφέρω Συνώνυμα


Μεταφέρω Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • επικοινωνούν, μεταδώσει, πείτε, να ενημερώσει, αφορούν, αποκαλύψει, να αποκαλύψει, εμπιστεύομαι.
  • μεταφορά, φέρουν, φέρει, μεταδίδουν, οδηγήσει, συμπεριφοράς, φέρω, μετακίνηση, οδηγός, αποστολή, προς τα εμπρός, αναπέμψει, αποστέλλουν.
μεταφέρω Συνώνυμο συνδέσεις: επικοινωνούν, μεταδώσει, πείτε, αποκαλύψει, εμπιστεύομαι, μεταφορά, φέρουν, φέρει, οδηγήσει, φέρω, μετακίνηση, οδηγός, αποστολή, προς τα εμπρός,