φέρουν Συνώνυμα


Φέρουν Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • αναφέρεται, αφορούν, επηρεάζουν, προσιδιάζουν στον, πρέπει να κάνει με, να στηριχτούν, περιλαμβάνουν.

Φέρουν Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • σηµασία.
  • συμπεριφοράς, ενδυμασια, μεταφορά, τρόπο, mien, παρουσία, συμπεριφορά, στάση, ενέργειες, κινήσεις, γλώσσα του σώματος.
φέρουν Συνώνυμο συνδέσεις: περιλαμβάνουν, σηµασία, ενδυμασια, μεταφορά, mien, συμπεριφορά, στάση,