μετακίνηση Συνώνυμα


Μετακίνηση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • κίνηση, πρόοδο, εκ των προτέρων, ταξίδια, βήμα, βηματισμός.

Μετακίνηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ανταλλαγή, μεταβάλλει, αντίστροφη, τροποποίηση, τον περιορισμό, αναπέμψει, ελαφρύνω, ανακούφιση, μειώνει, προσαρμογή, αλλαγή, μαλακώσει, αντικαθιστούν.
μετακίνηση Συνώνυμο συνδέσεις: κίνηση, πρόοδο, εκ των προτέρων, ταξίδια, βήμα, ανταλλαγή, αντίστροφη, τροποποίηση, ανακούφιση, προσαρμογή, αλλαγή, μαλακώσει, αντικαθιστούν,

μετακίνηση Αντώνυμα