μέρος ΣυνώνυμαΜέρος Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • μερική.

Μέρος Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • μερίδα, κομμάτι, τμήμα, θραύσμα, υποδιαίρεση, κλάσμα, μερίδιο, σωματιδίων, λεπτομέρεια, στοιχείο, συστατικό, ενότητα, μέλος, παρακλάδι, όργανο, άκρων.
  • πλευρά, ενδιαφέρον, αιτία, κόμμα, φατρία, διαίρεση, αίρεση, ομάδα, κύκλος, σύνολο, κλίκα.

Μέρος Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αναχωρήσει, να πάει μακριά, αφήστε, εταιρεία μέρος, πάρε άδεια, χωρίζουν, ξεχωριστά, διαλύσει.
  • χωρίζουν, διαίρεση, ξεχωριστά, χωρίσει, διαμέρισμα, κόβω, dissever, διαλύσει, αποσυναρμολογήσετε, disunite, αποσπώνται, διαζύγιο, διασπάστε, sunder.

μέρος Συνώνυμο συνδέσεις: μερική, κομμάτι, τμήμα, κλάσμα, μερίδιο, στοιχείο, συστατικό, ενότητα, μέλος, όργανο, άκρων, πλευρά, ενδιαφέρον, αιτία, φατρία, διαίρεση, αίρεση, ομάδα, σύνολο, κλίκα, χωρίζουν, διαλύσει, χωρίζουν, διαίρεση, κόβω, dissever, διαλύσει, αποσυναρμολογήσετε, disunite, αποσπώνται, διαζύγιο, διασπάστε, sunder,

μέρος Αντώνυμα