άκρων Συνώνυμα


Άκρων Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • εξάρτημα, μέλος, μέρος, επέκταση, πόδι, χέρι, πτέρυγα, μποφ.
άκρων Συνώνυμο συνδέσεις: εξάρτημα, μέλος, μέρος, επέκταση, πόδι, χέρι, πτέρυγα,

άκρων Αντώνυμα