κατανοητό ΣυνώνυμαΚατανοητό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • κατανοητό, κατανοητή, απλό, διακριτές, μπορεί να αναγνωρίσει, σαφή, ξεκάθαρη, αναγνωρίσιμη, αντιληπτή, διαυγή, προφανές.

κατανοητό Συνώνυμο συνδέσεις: κατανοητό, κατανοητή, απλό, ξεκάθαρη, αντιληπτή, διαυγή, προφανές,

κατανοητό Αντώνυμα