ξεκάθαρη ΣυνώνυμαΞεκάθαρη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • σαφή, απλό, προφανές, σαφείς, σίγουρος, αναμφισβήτητη, αδιαμφισβήτητη, συγκεκριμένα, αναμφισβήτητο, αλάνθαστο, συνοπτική, ρητή, κατηγορηματική.

ξεκάθαρη Συνώνυμο συνδέσεις: απλό, προφανές, σίγουρος, αναμφισβήτητη, αδιαμφισβήτητη, συγκεκριμένα, αλάνθαστο, ρητή, κατηγορηματική,

ξεκάθαρη Αντώνυμα