θανατηφόρα Συνώνυμα


Θανατηφόρα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • μοιραία, θανατηφόρα, θνητός, επιβλαβείς, ολέθρια, κακοήθεις, λοιμογόνο, θανάτωση, internecine, επικίνδυνη, καταστροφική, καταστροφικές.
θανατηφόρα Συνώνυμο συνδέσεις: μοιραία, θανατηφόρα, θνητός, επιβλαβείς, ολέθρια, κακοήθεις, λοιμογόνο, επικίνδυνη, καταστροφική, καταστροφικές,

θανατηφόρα Αντώνυμα