θνητός Συνώνυμα


Θνητός Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αδυσώπητη, θανατηφόρα, έξω-και-, αδιάκοπη, δολοφονικές, αδυσώπητος, αμείλικτη, πικρή, αιμοδιψή, ασυμβίβαστη, ανελέητη, savage.
  • ανθρώπινη, γήινα, ενσώματο, χρονική, εφήμερα, αλλοιώσιμα, παροδικός, παροδική, φευγαλέα, βραχύβιο, ευάλωτες.
  • μοιραία, θανατηφόρο, ζωής και θανάτου, κρίσιμη.

Θνητός Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ανθρώπινη.
θνητός Συνώνυμο συνδέσεις: αδυσώπητη, θανατηφόρα, αδιάκοπη, αδυσώπητος, αμείλικτη, αιμοδιψή, ασυμβίβαστη, ανελέητη, γήινα, ενσώματο, χρονική, παροδικός, φευγαλέα, μοιραία, κρίσιμη,

θνητός Αντώνυμα