ίσες Συνώνυμα


Ίσες Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • δίκαιη, αμερόληπτη.
  • πανομοιότυπα, ίδια, παρόμοια, όσο, ακόμη και, ισοδύναμο, ενιαία, παράλληλη, ισοδυναμούσε, συγκρίσιμα, ισορροπημένη, επίπεδο, ισότητα, ισότιμο.

Ίσες Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομότιμο, αντίπαλος, τους συναδέλφους, ισότιμος, αγώνα, coequal.

Ίσες Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εξισώσει, ισορροπία, ακόμη και επίπεδο, αντίπαλος, ταιριάζει, συγκρίνετε, παράλληλα, ανέρχονται σε.
ίσες Συνώνυμο συνδέσεις: δίκαιη, αμερόληπτη, ίδια, παρόμοια, ισοδύναμο, ισοδυναμούσε, ισορροπημένη, ισότητα, τους συναδέλφους, ισότιμος, αγώνα, εξισώσει, ταιριάζει, παράλληλα,

ίσες Αντώνυμα